IT Magazín

Novinky zo sveta IT, počítačov a mobilov

Poistenie

Z hľadiska histórie poisťovania môžeme konštatovať, že prvé zmienky o poisťovaní siahajú až do roku 2500 pred naším letopočtom. Poistenie však v súčasnosti neprosperuje len kvôli jeho dlhodobej tradícii, ale hlavne preto, že ľudia sa pomocou poistenia chránia pred možným vznikom rizík, ktorých vznik tak prenášajú na tretie osoby, ktorými sú práve poisťovne poskytujúce rôzne druhy poistení. Zo všeobecného hľadiska sa poistenie delí na životné a neživotné. Každé z týchto poistení sa ešte delí na niekoľko základných kategórií. V prípade životného poistenia sa jedná o dve kategórie do ktorých patrí rizikové životné poistenie a kapitálové životné poistenie. Za poskytovanie životného poistenia zodpovedajú životné poisťovne, ktoré formou poistenia poskytujú poistenému ochranu jeho zdravia a života. Naopak v prípade neživotného poistenia sa jedná o tri hlavné kategórie, ktorými sú poistenie na cesty a pobyt, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu a ostatné poistenia. O poistení na cesty a pobyt bližšie informuje portál Netfinancie, kde sa dá dočítať o cestovnom poistení vo všeobecnosti, taktiež o porovnaní poskytovaných produktov cestovného poistenia rôznymi komerčnými poisťovňami, o výhodách a nevýhodách a v neposlednom rade poskytuje aj rady pre aké cestovné poistenie sa rozhodnúť, čo zahŕňa a ako ho vybaviť. Medzi poistenie majetku a zodpovednosti za škodu patrí aj poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti o ktorom taktiež informuje portál Netfinancie a poskytuje dôležité informácie o tom, na čo vlastne poistenie domácnosti slúži, prečo je nevyhnutné toto poistenie uzatvoriť, aké riziká tieto poistenia kryjú a koľko celkovo takéto poistenie stojí. Do tejto kategórie sa zaraďuje aj ďalšie najvyužívanejšie poistenie ktorým je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. O povinnom zmluvnom poistení opäť informuje portál Netfinancie, ktorý na webovej stránke poukazuje na základnú definíciu PZP, na rôzne porovnania PZP a na spôsob uzatvárania PZP vrátane finančnej stránky, ktorá zahŕňa aktuálny cenník vrátane ponúkaných zliav na poistení na rok 2013 a je dostupná na Netfinancie.

pošli na vybrali.sme.sk


Výživové doplnky

ITMag.sk funguje s podporou značky nu3tion - výživové doplnky, ktorá je slovenským výrobcom.

Prihlásiť sa

Anketa

View Results

Loading ... Loading ...

Archív